Prace projektowe

 • Zakończono roczną inwentaryzację przyrodniczą
 • Sporządzono raport z przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej
 • Opracowano program badań geotechnicznych
 • Rozpoczęto badania terenowe geotechniczne
 • Praca nad koncepcją programową
 • Przeprowadzono konsultacje społeczne
 • Opracowano analizę i prognozę ruchu
 • Otrzymano zatwierdzenie analizy i prognozy ruchu
 • Wykonanie mapy do celów projektowych
 • Wykonanie inwentaryzacji fotograficznej terenu w zakresie inwestycji
 • Praca nad wstępną koncepcją programową
 • Inwentaryzacja przyrodnicza