Prace projektowe

  • Wykonanie mapy do celów projektowych
  • Wykonanie inwentaryzacji fotograficznej terenu w zakresie inwestycji
  • Praca nad wstępną koncepcją programową
  • Inwentaryzacja przyrodnicza