INWESTOR:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
tel.centr. +48 12 417 25 00; fax +48 12 411 01 18
e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Lider Konsorcjum:

MPRB Sp. z o.o.
ul. Życzkowskiego 12, 31-864 Kraków
tel. +48 12 312 18 78;fax +48 12 312 18 70

e-mail: biuro@mpmosty.pl

Partner Konsorcjum:

MP-MOSTY S.A
ul. Życzkowskiego 12, 31-864 Kraków
tel. +48 12 312 18 78;fax +48 12 312 18 70

e-mail: biuro@mpmosty.pl