I ETAP – Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji ZRiD (od sierpień 2019 r. do luty 2024 r.)

  • Wykonanie wielobranżowej koncepcji programowej
  • Uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • Wykonanie projektów budowlanych wraz z analiza i prognozą ruchu
  • Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID
  • Wykonanie projektów wykonawczych oraz materiałów przetargowych

II ETAP– Wykonanie czynności związanych z gospodarowaniem nieruchomościami po uzyskaniu ZRID (od lipca 2023 r. do październik 2026 r.)

  • Wznowienie i wykonanie punktów granicznych działek i stabilizację granic pasa drogowego
  • Dokumentacja formalno-prawna dotycząca gospodarowania nieruchomościami

III ETAP – Procedura przetargowa (od grudnia 2021 r. do czerwca 2024 r.)

  • Udzielenie odpowiedzi na pytania oferentów

IV ETAP – Pełnienie nadzoru autorskiego (od czerwca 2024 r. do listopada 2027 r.)

  • Pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych
  • Pełnienie nadzoru autorskiego w okresie rękojmi